تبلیغات
فروش مدلهای stl و سه بعدی برای CNC
 
 
 
طراحی مبلمان و منبت از روی عکس

سلام

نویسنده : ابراهیم خلیلی | تاریخ : 06:18 - 1395/01/7

طراحی ارائه فایل های سه بعدی stl برای دستگاه های CNC .
شماره تماس 989358023568+
شماره تماس 989149628797+
شماره تلگرام 989358023568+
شماره واتس آپ 989149628797+
شماره سروش  989149628797+

آدرس ایمیل: ik3d@torkmail.ir 
آدرس ایمیل: ibrahimxalili1989@gmail.com
 

آخرین مطالب

» مدل شماره 51 ( 1396/12/13 )
» مدل شماره 50 ( 1396/02/3 )
» مدل شماره 49 ( 1396/01/22 )
» مدل شماره 48 ( 1396/01/22 )
» مدل شماره 47 ( 1395/12/10 )
» مدل شماره 46 ( 1395/10/27 )
» مدل شماره 45 ( 1395/10/27 )
» مدل شماره 44 ( 1395/10/27 )
» مدل شماره 43 ( 1395/10/27 )
» مدل شماره 42 ( 1395/10/27 )
» مدل شماره 41 ( 1395/10/27 )
» مدل شماره 40 ( 1395/10/27 )
» مدل شماره 39 ( 1395/09/2 )
» مدل شماره 38 ( 1395/09/1 )
» مبل شماره 37 ( 1395/08/30 )
» مدل شماره 35 ( 1395/08/26 )
» مدل شماره 34 ( 1395/08/23 )
» مدل شماره 33 ( 1395/08/18 )
» مبل شماره 32 ( 1395/06/12 )
» مبل شماره 30 ( 1395/02/19 )
» مبل شماره 29 ( 1395/02/19 )
» مدل شماره 28 ( 1395/02/16 )
» مدل شماره 27 ( 1395/02/1 )
» مدل شماره 26 ( 1395/02/1 )
» مدل شماره 25 ( 1395/02/1 )
» مدل شماره 24 ( 1395/01/25 )
» مدل شماره 23 ( 1395/01/25 )
» مدل شماره 22 ( 1395/01/25 )
» مدل شماره 21 ( 1395/01/25 )
» مدل شماره20 ( 1395/01/25 )